Biên dạng tiêu chuẩn

Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu về biên dạng nhôm thanh cơ bản với đa dạng về kiểu dáng, độ dày, màu sắc… nhằm đem đến cho khách hàng vô vàn lựa chọn linh hoạt và mang đến các ứng dụng sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau.