Dự án công cộng

Nhà máy Rental

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Là công trình xuyên quốc gia, nhà máy Rental rộng 15.000 m2, nhà máy Rental tọa lạc tại Myanmar. An Lập Phát vinh dự trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu, mang đến sự bền vững, tối ưu chức năng cho công trình.