KIẾN TRÚCXÂY DỰNG

ALP không ngừng phát triển các giải pháp nhôm thanh định hình, tối đa hoá ứng dụng của nhôm trong kiến trúc, xây dựng, mang đến nhiều hình thái không gian sống xanh, chất lượng, thẩm mỹ, hiện đại và thân thiện với môi trường.