NĂNG LƯỢNGĐIỆN NĂNG

Tận dụng lợi thế không bị ảnh hưởng bởi từ tính, nhẹ, bền bỉ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt cùng khả năng tạo hình không giới hạn, ALP luôn là người chủ động thiết kế hình thái sản phẩm, và trực tiếp sản xuất các chi tiết ứng dụng một phần hoặc toàn phần trong lĩnh vực năng lượng và điện năng như: các chi tiết lắp đặt hệ năng lượng mặt trời, hệ thống thoát tản nhiệtchi tiết khung nhôm trong năng lượng mặt trời.