Thiết bị máy móctự động hóa

ALP nghiên cứu phát triển ứng dụng nhôm vào thiết bị máy móc và tự động hóa, các sản phẩm cơ khí chính xác, board mạch và hơn thế nữa.